Interni poziv na nivou GPZ-a: Tehničar I u Odjelu za provjeru postupanja

Zagreb, Croatia


Oglas više nije dostupan.

Broj radnika:                             1         

Trajanje potrebe:                       neodređeno

Stručna sprema i zvanje:           SSS/VKV tehničkog usmjerenja

Opis poslova: 

 • samostalno izvršavanje složenih radnih zadataka dobivenih od neposredno nadređenog radnika;
 • analiziranje i tumačenje mjerodavnih propisa, normi, standarda i internih propisa iz svog djelokruga rada;
 • analiziranje i tumačenje tehničkih crteža i dokumentacije u strukovnom software-u;
 • prikupljanje i sistematiziranje dokumentacije (informacija i podataka) u postupku provjere postupanja u dostupnim elektronskim bazama i arhivi Društva (katastar plinskih vodova, Oracle baza krajnjih kupaca itd.) te dostupnim vanjskim el. bazama (mrežne stranice – zemljišne knjige, katastar, geoportal-DGU itd.);
 • izvršavanje izvida na terenu s ciljem utvrđivanje trenutne situacije (izrada skica zatečene situacije plinske instalacije);
 • kontaktiranje sa strankama/krajnjim kupcima te komuniciranje sa svim organizacijskim jedinicama unutar Društva u vezi svog djelokruga rada;
 • evidentiranje i arhiviranje dokumentacije u zadanu el. bazu (SharePoint);
 • sudjelovanje u usklađivanju internih propisa iz svog djelokruga rada s mjerodavnim propisima;
 • sudjelovanje u izradi poslovnih planova, obračuna (neovlaštene potrošnje plina) i izvješća za unutarnje i vanjske korisnike;
 • predlaganje mjera za unaprjeđenje poslovanja iz svog djelokruga rada;
 • sudjelovanje u izradi uputa, postupaka i drugih općih akata Društva;
 • kontinuirano stjecanje praktičnog znanja i vještina iz područja djelatnosti i poslovanja Društva;
 • obavljanje posebnih poslova temeljem imenovanja Direktora Društva;
 • obavljanje i drugih poslova u funkciji izvršenja posla radnog mjesta sukladno obrazovanju i usmjerenju, stečenim znanjima i vještinama.

Poželjni uvjeti i dodatna znanja/vještine:            

 • usmjerenje – strojarski tehničar
 • poznavanje i primjena zakonske regulative te strukovnih mjerodavnih propisa iz djelatnosti Društva
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • informatička pismenost (Microsoft Office, Internet)
 • B kategorija
 • preciznost, temeljitost, samostalnost u radu

Radno iskustvo u struci:          3 godine               

Rad u smjenama:           ne

Poslovi s posebnim uvjetima rada:         ne

Plaća (izražena u koeficijentu RM):        3,00     

Broj radnika:                             1         

Trajanje potrebe:                       neodređeno

Stručna sprema i zvanje:           SSS/VKV tehničkog usmjerenja

Rok za dostavu ponuda:            8 dana od dana objave

Dokazi uz ponudu:                      zamolba, životopis

Napomene:      

U užem krugu izbora kandidata može se provesti psihologijsko i/ili stručno testiranje.

Ispunjenje gore navedenih uvjeta, ocjena razgovora s kandidatom i rezultat psihologijskog i/ili stručnog testiranja bit će odlučujući u odabiru kandidata.

"Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni kandidati iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju."

https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403