Interni poziv na razini GPZ

Zagreb, Croatia


Radno mjesto:                    Monter III

 

Organizacijska jedinica:        Odjel nadzora i regulacije sustava, Služba nadzora i upravljanja

                                              sustava, Sektor distribucije       

Stručna sprema i zvanje:      KV/VKV plinoinstalaterskog usmjerenja

 

Radno iskustvo u struci:       1 godina


Poželjna znanja i vještine:    vozačka dozvola B kategorije

  tečaj za ispitivanje plinske instalacije na nepropusnost

  tečaj za  rukovanje strojevima i uređajima s povećanom   

  opasnošću       

                                          

Opis poslova:

  • sudjeluje u radu na održavanju i kontroli strojarske opreme u redukcijskim, razdjelnim i blokadnim stanicama
  • obavlja vanjski i unutarnji vizualni pregled objekta
  • provjerava podešenost zadanih parametara rada na stanicama
  • provjerava i kontrolira ulazno/izlazne ventile iz stanice
  • sudjeluje u ispitivanju na funkcionalnost i nepropusnost stanica
  • sudjeluje u servisiranju strojarske i sigurnosne opreme u stanicama
  • sudjeluje u radu na provođenju aktivnosti kod obustave plina i regulacije tlakova zbog izvanrednih događaja (terminski planovi)
  • sudjeluje u radu na hitnim intervencijama otklanjanja nepravilnosti na sustavu na poziv iz dispečerskog centra
  • brine se za unutarnju i vanjsku čistoću stanica
  • brine o neposrednoj primjeni pravila sigurnosti zaštite na radu kao i protupožarnih mjera


Broj radnika:   2                              

Trajanje potrebe: neodređeno                       

Rad u smjenama:    Ne                 

Poslovi s posebnim uvjetima rada:          Da                  

Plaća (izražena u koeficijentu RM):         2,40; Monter III

Rok za dostavu ponuda:    8 dana od dana objave

Dokazi uz ponudu: zamolba, životopis

Napomene:

Ponude se dostavljaju putem urudžbenog zapisnika Društva s naznakom 'Odjel ljudskih resursa -  Interni poziv za radno mjesto Monter III ili se dostavljaju putem stranice karijera http://karijera.plinara-zagreb.hr na način da sva potrebna dokumentacija bude priložena kao jedan dokument koji će biti u pdf, word ili rtf formatu.

U užem krugu izbora kandidata, može se provesti psihologijsko i/ili stručno testiranje. Ispunjenje gore navedenih uvjeta, ocjena razgovora s kandidatom i rezultat psihologijskog i/ili stručnog testiranja bit će odlučujući u odabiru kandidata.

"Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17, 98/19), upućuju se potencijalni kandidati iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju."

https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 


Reci prijateljima za ovaj oglas

Osobne informacije
Dodaj
Profesionalne informacije
Dodaj
Dodaj
Dodaj
Dodaj