Interni poziv na razini GPZ

Zagreb, Croatia


Radno mjesto:     Dispečer III

 

Organizacijska jedinica:  Odjel distribucijski centar, Služba nadzora i upravljanja, Sektor distribucije

 

Stručna sprema i zvanje:   SSS/VŠS tehničkog usmjerenja 

 

Radno iskustvo u struci:     1 godina


Poželjna znanja i vještine:  

-     odlično/napredno korištenje programa Excel s visokim stupnjem znanja izrade i rada s tablicama, izrada dijagrama, korištenja formula i funkcija te prikaza dokumenata,

-    odlično/napredno korištenje programa Word s visokim stupnjem znanja uređivanja teksta, prikaza dokumenta i korištenja drugih predložaka te povezivanja s ostalim programima MS Office,

-    odlično/napredno korištenje računala u svrhu nadzora i upravljanja procesom,

-    osnovno znanje (poznavanje) AutoCad i GIS programa,

-    sposobnost analitičkog mišljenja, procjenjivanja, rješavanja tehničkih problema i donošenja manje složenih odluka,

-    visoka razina komunikacijskih vještina (pogotovo verbalnih),

-    visoka razina korištenja engleskog jezika (ili drugog priznatog svjetskog jezika) u govoru i pismu,

-    poznavanje i smisao za rješavanje problema iz područja plinske tehnike,

-    sposobnost prostornog predočavanja,

-    sposobnost rada pod povećanim stresom,

-    preciznost, savjesnost i odgovornost u radu,

-    vozačka dozvola B kategorije (nije ključan uvjet)


Opis poslova:

nadzor i upravljanje distribucijskim sustavom 24/7 SCADA sustavom te kontinuirano praćenje svih parametara neophodnih za sigurno i pouzdano funkcioniranje sustava,

uočavanje nepravilnosti u radu plinskog sustava SCADA sustavom, analiza istih te pravovremeno pokretanje procesa hitnog i/ili redovnog interveniranja u svrhu daljnjeg osiguranja pouzdanog rada plinskog sustava kao i sigurne i pouzdane isporuke plina prema svim krajnjim kupcima na sustavu,

komunikacija, organiziranje i koordinacija ekipama redovnog i dežurnog sustava (Odjela hitnih intervencija, Odjela mjerenja, Odjela održavanja sustava te ekipa svih procesa Odjela nadzora i regulacije sustava) u svrhu rješavanja prijava zaprimljenih od krajnjih kupaca, građana te javnih i žurnih službi (ŽC 112, Policija, JVP i dr.), vezano uz neispravnosti i kvarove u korištenju prirodnog plina te prijava oštećenja plinske mreže (plinovoda, priključaka i drugih elemenata u funkciji distribucije plina) od strane vanjskih izvođača kao i prijava potencijalno opasnih za ljude i imovinu pri većem izlazu plina, eksploziji, požaru, trovanju CO-om, klizištu, potresu i sl.,

komunikacija s Nacionalnim dispečerskim centrom operatora transportnog sustava (Plinacro d.o.o.),

izrada dnevnih izvješća s prikazom parametara rada distribucijskog sustava,

izrada prikaza praćenja i analize planiranih i preuzetih količina plina (Excel),

rad s drugim aplikacijama (MS Office, AutoCad, u cilju pripremanja dokumentacije) potrebnim za rješavanje zaprimljenih prijava,

svakodnevno prikupljanje, evidencija te arhiviranje svih podataka o zaprimanju i rješavanju prijava, kao i drugih podataka bitnih za pravilno nadgledanje rada plinskog sustava,

izrada Check liste o obavljenom poslu i prenošenje svih relevantnih informacija vezanih za funkcioniranje plinskog sustava na primopredaji smjene,

prikupljanje, pregled i pohrana drugih bitnih podataka za izradu dnevnog, mjesečnog, polugodišnjeg i godišnjeg izvješća Odjela, Sektora i GPZ (npr. prema HERA-i)


Broj radnika:    2                                             


Trajanje potrebe:     neodređeno                   


Rad u smjenama:     da


Poslovi s posebnim uvjetima rada:     ne      


Plaća (izražena u koeficijentu RM):     2,80  


Rok za dostavu ponuda:         8 dana od dana objave


Dokazi uz ponudu:      zamolba, životopis

 

Napomene:

 

Ponude se dostavljaju putem urudžbenog zapisnika Društva s naznakom 'Odjel ljudskih resursa -  Interni poziv za radno mjesto Dispečer III ili se dostavljaju putem stranice karijera http://karijera.plinara-zagreb.hr na način da sva potrebna dokumentacija bude priložena kao jedan dokument koji će biti u pdf, word ili rtf formatu.


U užem krugu izbora kandidata može se provesti psihologijsko i/ili stručno testiranje (radi specifičnosti radnog mjesta i procesa kontinuiranog osiguravanja ključnog procesa).


Ispunjenje gore navedenih uvjeta, ocjena razgovora s kandidatom kao i rezultat psihologijskog i/ili stručnog testiranja bit će odlučujući u odabiru kandidata.


"Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni kandidati iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju."

 https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 

Reci prijateljima za ovaj oglas

Osobne informacije
Dodaj
Profesionalne informacije
Dodaj
Dodaj
Dodaj
Dodaj