Pravnik II

Grad Zagreb, Croatia


Oglas više nije dostupan.

ZAPOŠLJAVANJE NA RADNOM MJESTU PRAVNIK II U ODJELU PRAVNIH POSLOVA, SLUŽBI ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE RESURSE, SEKTOR ZA KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

Opis radnog mjesta:

• praćenje i analiziranje mjerodavnih propisa, normi, standarda, internih propisa, prakse suda i drugih nadležnih tijela;

• usklađivanje internih propisa i poslovanja Društva s mjerodavnim propisima;

• izrada pravnih mišljenja i analiza predmeta i postupaka;

• izrada i kontroliranje ispravnosti ugovora i općih akata;

• zastupanje Društva pred sudovima i drugim nadležnim tijelima.


Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS ili 300 ECTS pravnog usmjerenja

Broj radnika - 1 izvršitelj

Radno iskustvo u struci: minimalno 2 godine

Trajanje potrebe:  NA ODREĐENO VRIJEME

Radno vrijeme: jedna smjena

Naknada za prijevoz: da

Poželjni uvjeti:

• informatička pismenost (MS Office, Internet)

• znanje engleskog jezika

• vozački ispit: B kategorija

• položen pravosudni ispit

• radno iskustvo u odvjetništvu


Kandidati dostavljaju molbu i životopis. 

Prijave do: 10.10.2019. g.

U užem krugu izbora kandidata može se provesti psihologijsko i/ili stručno testiranje. 

Ispunjenje gore navedenih uvjeta, ocjena razgovora s kandidatom i rezultat psihologijskog i/ili stručnog testiranja bit će odlučujući u odabiru kandidata.

Nepotpune prijave i prijave dostavljene izvan roka neće se razmatrati.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni kandidati iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403